URBAN TALK 2021: LOW CARBON CITY (KEPENTINGAN KEPADA BANDAR/PBT)

KPKT akan menganjurkan Urban Talk 2021 bertajuk Low Carbon City; Kepentingan Kepada Bandar/PBT. Program bual bicara secara maya ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan pengurusan bandar di negara ini. Program ini akan menumpukan kepada memberi kesedaran tentang kepentingan pendekatan bandar rendah karbon, dan perkongsian tentang maksud, kaedah perlaksanaan, pemegang taruh, faedah dan kebaikan, cabaran dan halangan serta cara…