Malaysia International Centre for Sustainable Cities

Mengenai MyICSC

Pusat Antarabangsa Malaysia untuk Bandaraya Lestari (MyICSC) adalah inisiatif untuk menggalakkan pihak berkepentingan bandar pintar untuk membina Bandar dan Komuniti Lestari seperti UNDP SDG-11. Ia menawarkan peluang yang sangat kuat untuk memanfaatkan pengetahuan dan berkongsi pembelajaran mengenai keseluruhan inisiatif, menyokong pencapaian prestasi tinggi di semua lokasi, dan mempercepatkan penggunaan pendahuluan inovatif yang luas.

MyICSC mewujudkan persekitaran yang menggalakkan dan memudahkan perkongsian kepakaran aktif dan pandangan baru merentasi komuniti yang berminat, khususnya. Idea yang dikongsi dapat memupuk wawasan dan serta pengetahuan tambahan, dan peranan pelaksanaan yang berjaya ini akan dapat mempercepatkan inovasi dan penerapan amalan terbaik di seluruh organisasi.

Di samping itu, MyICSC dapat memberi peluang kepada pihak berkepentingan untuk membina rangkaian dengan orang lain dari segenap rantau, nasional dan antarabangsa yang mempunyai minat yang sama.

States
0
Negeri
Federal Territories
0
Federal Territories
Cities
0
Bandar
Smart Cities
0
Bandar Pintar

Stakeholder Kami