Mengenai MSCA

Malaysia Smart Cities Alliance (MSCA) adalah platform yang ditubuhkan dan dilancarkan semasa World Urban Forum 9 pada 13 Feb 2018 untuk ahli-ahli majlis mempertimbangkan isu-isu dan cabaran- cabaran Bandar Pintar dan mewujudkan peluang untuk berangkaian di kalangan pihak berkepentingan. Pembentukan MSCA terdiri daripada penyertaan rentas sektor dari ahli akademik, kerajaan dan pemain industri. Oleh itu, membentuk struktur baru yang terdiri daripada penubuhan, teras, menegak, inovator, pasaran & pembiayaan yang dikawal oleh objektif strategik, peranan dan tanggungjawab tertentu bagi ahli-ahli.

Pada masa kini di Malaysia, bilangan inisiatif 'pintar' yang sedang dilaksanakan oleh beberapa pihak di seluruh bandar utama di Malaysia termasuk Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Melaka & Ipoh. MSCA akan menyelaraskan pelaksanaan inisiatif di bandar-bandar yang disasarkan di Malaysia ke arah sasaran khusus Tumpuan, Terukur, Boleh Bertindak, Tumpuan Hasil dan Masa Terikat (SMART).

Kumpulan Industri-Kerajaan Malaysia untuk Teknologi Tinggi (MIGHT) akan bertindak sebagai Sekretariat untuk MSCA dalam memudahkan pelancaran keseluruhan bandar-bandar pintar yang tertumpu kepada tiga tonggak utama yang meliputi pembangunan ekonomi, persekitaran dan sosial. MSCA akan dibimbing oleh Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) serta menyediakan penjajaran dan rangkaian dengan Rancangan Pembangunan Malaysia ke-11 dan pelan induk bandar tempatan. Ia disasarkan dengan inovasi melalui kerjasama MSCA ini, akan terus bermanfaat dalam meningkatkan kelestarian komuniti Malaysia.

Ahli-ahli Malaysia Smart Cities Alliance