Programme - Pembinaan Kemahiran Bandar Mampan 2021

PROGRAMME

DAY 1: 27 JULY 2021 (TUESDAY)

SESSION 1

Tenaga, Sumber, Ekologi dan Bangunan Rendah Karbon

Presentations:
Ar. Serina Hijjas, Naib President, Malaysia Green Building Council (malaysiaGBC)

SESSION 3

Pelaksanaan “Green Seal Building” di Malaysia

Presentations:
Melaka Green Development Organization (MGDO)

SESSION 4

Persekitaran dan Biodiversiti

Presentations:
Ivy Wong Abdullah, Head of Environment Impact Area, Yayasan Hasanah

DAY 2: 28 JULY 2021 (WEDNESDAY)

SESSION 7

Bagaimana untuk merancang persediaan ke arah bandar pintar

Presentations:
Md Farabi Yussoff Md Yussoff, Ketua Unit Smart City, Pejabat Projek Zon Tengah,
PLANMalaysia

SESSION 8

Pengurusan Kawasan Hijau Ke Arah Kelestarian (SDG)

Presentations:
Dr Noor Azlin Yahya, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi),
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

SESSION 9

Pelaksanaan Bandar Pintar Perspektif Global: kajian kes:
Can Tho, Vietnam

Presentations:
Marc Forni, Lead Municipal Finance Specialist for East Asia Pacific, World Bank